1. Menjalin perhubungan yang akrab diantara ahli-ahli dengan tujuan utama untuk mempertingkatkan Kemampuan Intelektual, Akademik dan Nilai Diri mereka
  2. Memupuk perhubungan yang baik diantara Alumni dan UPM untuk faedah bersama.
  3. Membantu UPM didalam mencapai objektifnya untuk Kecemerlangan Pendidikan, Penyelidikan, Perkhidmatan dan Memartabatkan hingga ke peringkat Antarabangsa
  4. Dengan pengetahuan Alumni/Ahli yang luas menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan Negara